KUMOKI – Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus opetusryhmässäni (KUMOKI)


Main funder

Funder's project number: 249/570/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 27 950,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 28/04/2018

Project end date: 31/12/2019


Summary

Opettajana ja ohjaajana monikulttuurisessa ryhmässä törmää uudenlaisiin haasteisiin. Monikielinen opetusryhmä antaa paljon opettajalle mutta se vaatii myös uutta interkulttuurista osaamista sekä työtapojen ja työmenetelmien kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on antaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle pedagogisia taitoja monikulttuurisen ja monikielisen oppijan kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Kieli- ja kulttuuritietoisuus kuuluu jokaisen ammattitaitoisen opettajan ajatteluun, asenteeseen ja osaamiseen. Hankkeessa toteutetaan kolme opintopisteytettyä koulutusosiota, joiden teemat liittyvät kulttuuriseen moninaisuuteen, kielitietoiseen opetukseen sekä maahanmuuttajanuorten identiteettiin ja murrosiän kriiseihin. Hankkeen kohderyhmänä ovat esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, joiden opetusryhmissä on toiselta kielialueelta ja toisesta kulttuurista tulevia oppilaita.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06