Ruokaketjun kiertotalous


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 8 180,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2019


Tiivistelmä

Ruokaketjulla on merkittävä rooli kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumisessa kaikilla keskeisillä
mittareilla. Kiertotalouden toteutuminen vaatii myös ruokajärjestelmien kokonaisoptimointia. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan ruokaketjun koulutuspaketti ja tuodaan esiin kiertotalouden merkitystä, koulutuksen
näkyvyyttä ja sisältöjä. Hankkeessa tuotetaan verkostona ruokaketjun kiertotalouskoulutukseen uusi digitaalinen ruokaketjun kiertotalouden opintokokonaisuus. Hanke lisää opiskelijoiden, yritysten, opettajien ja projektityöntekijöiden sekä päättäjien kiertotalousosaamista ja tuo esiin sen merkitystä elintarvikealalla ja laajemmin yhteiskunnassa. Hankkeen toteuttajina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu kumppaneinaan Vaasan yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07