Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä


Main funder

Funder's project number: VN/23814/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 41 100,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 16/03/2021

Project end date: 28/02/2023


Summary

Tässä tutkimus- ja selvityshankkeessa syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä lihavuuden stigmasta, stigman toimintamekanismeista ja seurauksista sekä etsitään konkreettisia ratkaisuja sen lieventämiseen sekä ihmisten kokemuksissa että yhteiskunnan eri alueilla ja toiminnoissa. Erityisenä tavoitteena on selvittää keinoja edistää eettistä ja vastuullista painopuhetta ja -käytäntöjä suomalaisessa yhteiskunnassa. Selvityksessä tarkastellaan lihavuuden stigman vaikutuksia useasta näkökulmasta. Kartoitamme lihavuuden stigman vaikutuksia olemassa olevan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen, empiiristen tutkimusaineistojen ja hankkeen myötä karttuvan tiedon avulla. Hyödynnämme sosiaalisen markkinoinnin näkökulmaa stigma-ilmiön monitahoiseen ymmärtämiseen. Tavoitteena on löytää mahdollisimman kattavia ja vaikuttavia tapoja lihavuuden stigman lieventämiseen ja vastuullisen ja eettisen painopuheen sekä painokasvatuksen edistämiseen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2023-25-05 at 12:52