Polygeeninen riskisumma fyysisen aktiivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien kausaalisuhteissa (GenActive)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 341750


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 447 650,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2026


Tiivistelmä

Eläinkokeet ja kaksostutkimukset, joissa on pystytty kontrolloimaan perimän vaikutus, ovat haastaneet konsensuksen, jonka mukaan fyysisen aktiivisuuden määrä on kausaalisesti yhteydessä sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Monitekijäisiä ilmiasuja, kuten fyysistä aktiivisuutta tai kardiometabolisia sairauksia, selittävät lukuisat geenivariantit, joilla yksinään on vain mitättömän pieni selitysaste. Tätä satojen tuhansien tai miljoonien geenivarianttien yhteisvaikutusta ominaisuudessa tai taudissa kuvaavat polygeeniset riskisummat, jotka on hiljattain tuotettu myös fyysiselle aktiivisuudelle. Tutkimuksessa selvitetään kausaaliyhteyksiä geneettisen perimän, fyysisen aktiivisuuden ja kardiometabolisten sairauksen välillä käyttäen isoja väestöaineistoja, polygeenisiä riskisummia ja geneettisesti kontrolloituja pitkittäisasetelmia. Lisäksi selvitetään sairauden suhteen erilaisilla identtisillä kaksospareilla mahdollisia mekanismeja, jotka vaikuttavat geneettisen sairausriskin ilmenemiseen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-17-10 klo 10:56