Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet


Main funder

Funder's project number247/17/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 12 184,00


Funding program


Project timetable

Project start date05/05/2021

Project end date31/12/2022


Summary

Projektet utgår från UKM:s åtgärdsprogram för antimobbningsarbetet. Åtgärdsprogrammetgrundar sig i regeringsprogrammets skrivelser om nolltolerans mot mobbning i skolan. Utbildningsstyrelsens uppdaterade material (handbok) för mobbningsförebyggande arbete ligger som grund för innehållet och strukturen i fortbildningen. Målsättningen med projektet är att utveckla verksamhetskulturen så att varje elev upplever att hen blir sedd och respekterad. Deltagarna skall bli stärkta i det mobbningsförebyggande arbetet, etablera en stärkt värdegrund i skolan, arbetet ska förankras i skolans verksamhetskultur och en tydlig handlingsplan utarbetas. Uppdatering av de lagstadgade mobbningsplanerna är viktigt eftersom mobbningen nu alltmera sker även på nätet. Skolorna borde även inkludera eleverna i utarbetandet av riktlinjerna, vilket även står i lagen om den grundläggande utbildningen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2023-02-11 at 09:50