Investigating causal interactions between physical activity and cardiometabolic disease via polygenic risk scores (GenActive)


Main funder

Funder's project number: 202100426


Funds granted by main funder (€)

  • 100 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/12/2025


Summary

Epidemiologisissa tutkimuksissa on raportoitu vahva käänteinen yhteys vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja
korkeamman sairastumisriskin ja ennenaikaisen kuolleisuuden välillä. Eläinkokeet ja kaksostutkimukset, joissa
on huomioitu perimän vaikutus, eivät sen sijaan ole vahvistaneet kausaalista yhteyttä fyysisen aktiivisuuden ja
kuolleisuuden välillä. On esitetty, että samat geenit voivat vaikuttaa fyysisen aktiivisuuteen, sairastumisriskiin
ja eliniän pituuteen. Koska sekä fyysinen aktiivisuus että sairastumisriski ovat monitekijäisiä ilmiasuja, tämän
hypoteesin testaaminen väestöaineistoissa on ollut aiemmin käytännössä mahdotonta. Polygeeninen
riskisumma kuvaa satojen tuhansien tai miljoonien geenivarianttien yhteisvaikutusta tietyssä ominaisuudessa
tai taudissa. Tänä vuonna julkaistiin ensimmäiset polygeeniset riskisummat fyysiselle aktiivisuudelle ja
osoitettiin niiden ennustavan fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä fenotyyppejä riippumattomissa aineistoissa.
Tässä tutkimuksessa selvitetään perimän, fyysisen aktiivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien yhteyksiä
käyttäen isoja väestöaineistoja (UK Biopankki, FinnGen, The Nord-Trøndelag Health Study ja suomalainen
kaksoskohortti). Polygeeniset riskisummat, geneettisesti kontrolloidut pitkittäisasetelmat sekä epigeneettisen
säätelyn tutkiminen antavat mahdollisuuden ymmärtää miten perimä ja fyysinen aktiivisuus säätelevät yksilön
sairastumisriskiä ja elinikää.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2022-19-01 at 10:16