Vaikuttaako fyysinen aktiivisuus polygeenisen sairausriskin toteutumiseen? (GenActive)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero202100426


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 100 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2025


Tiivistelmä

Epidemiologisissa tutkimuksissa on raportoitu vahva käänteinen yhteys vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja
korkeamman sairastumisriskin ja ennenaikaisen kuolleisuuden välillä. Eläinkokeet ja kaksostutkimukset, joissa
on huomioitu perimän vaikutus, eivät sen sijaan ole vahvistaneet kausaalista yhteyttä fyysisen aktiivisuuden ja
kuolleisuuden välillä. On esitetty, että samat geenit voivat vaikuttaa fyysisen aktiivisuuteen, sairastumisriskiin
ja eliniän pituuteen. Koska sekä fyysinen aktiivisuus että sairastumisriski ovat monitekijäisiä ilmiasuja, tämän
hypoteesin testaaminen väestöaineistoissa on ollut aiemmin käytännössä mahdotonta. Polygeeninen
riskisumma kuvaa satojen tuhansien tai miljoonien geenivarianttien yhteisvaikutusta tietyssä ominaisuudessa
tai taudissa. Tänä vuonna julkaistiin ensimmäiset polygeeniset riskisummat fyysiselle aktiivisuudelle ja
osoitettiin niiden ennustavan fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä fenotyyppejä riippumattomissa aineistoissa.
Tässä tutkimuksessa selvitetään perimän, fyysisen aktiivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien yhteyksiä
käyttäen isoja väestöaineistoja (UK Biopankki, FinnGen, The Nord-Trøndelag Health Study ja suomalainen
kaksoskohortti). Polygeeniset riskisummat, geneettisesti kontrolloidut pitkittäisasetelmat sekä epigeneettisen
säätelyn tutkiminen antavat mahdollisuuden ymmärtää miten perimä ja fyysinen aktiivisuus säätelevät yksilön
sairastumisriskiä ja elinikää.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueFyysinen aktiivisuus eliniän aikana (Jyväskylän yliopisto JYU) PACTS


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-05-07 klo 18:29