Ajattelu, toiminta, oppiminen: käyttöpohjaisia näkökulmia kielen oppimisen tutkimukseen (TDL4)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 9992941-20182


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 7 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.10.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Ajattelu, toiminta, oppiminen: käyttöpohjaisia näkökulmia kielen oppimisen tutkimukseen (konferenssi), 17.-19.6.2019

Kielen oppimisen tutkimus on perinteisesti jakautunut suuntauksiin, jotka tarkastelevat oppimista yksilökeskeisesti kognitiivisten prosessien näkökulmasta ja toisaalta sosiaalisiin ja sosiokulttuurisiin suuntauksiin. Tämän konferenssin keskeinen tavoite on luoda uusia avauksia ja tehdä näkyväksi tutkimusta, jossa yhdistetään kognitiivisen oppimisen tutkimuksen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmia. Konferenssi on muodostunut kansainvälisesti merkittäväksi keskustelufoorumiksi tieteenalalla. Sen erityinen vahvuus on kielen oppimisen kysymysten tarkastelu monesta teoreettisesta ja metodisesta näkökulmasta. Siten konferenssi edistää alan kehitystä. Jyväskylän yliopistossa kielen oppimisen moninäkökulmainen tutkimus on Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja Reclas-profilointihankkeen keskeinen painoala. Suomalaisille tutkijoille konferenssi tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen, olemassa olevien yhteistyösuhteiden vahvistamiseen sekä uusien kansainvälisten tutkimushankkeiden kehittelyyn. Samalla se vahvistaa entisestään korkealaatuisen suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä kansainvälisellä kentällä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40