Thermoelectric detector based on superconductor-ferromagnet heterostructures (SUPERTED)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 800923


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 872 150,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2023


Tiivistelmä

Pyrimme demonstroimaan uudentyyppisen matalan lämpötilan lämpösähköisen säteilynilmaisimen. Se perustuu hiljattain löytämäämme suprajohde/ferromagneettirakenteissa havaittavaan suureen lämpösähköilmiöön, minkä ansiosta sähkömagneettisen säteilyn lämmitysvaikutus voidaan muuntaa mitattavaksi sähkövirraksi. Konsortiossa on jäseniä viidestä yksiköstä neljästä eri maasta; Jyväskylän yliopisto toimii koordinaattorina.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2023-12-10 klo 11:51