Kun ikivanha kohtaa modernin – kasviperäisen hiilen vaikutus hapettomaan hajotukseen arktisissa ikiroutamaissa (PANDA)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 317054


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 274 539,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

PANDA tutkii kasvien vaikutusta hapettomaan hajotukseen ja siitä aiheutuviin hiilidioksidi- ja metaanipäästöihin arktisissa maissa. Se tulee osoittamaan ensimmäistä kertaa, miten moderni, kasviperäinen hiili lisää maa-aineksen hajoamista, kiihdyttäen ilmastonmuutosta. Arktisilla alueilla on suuri merkitys ilmaston kannalta niiden maaperän sisältämän suuren hiilivaraston vuoksi. Tästä huolimatta hapetonta hajotusta näissä arktisissa maissa ei ole riittävästi tutkittu. PANDA:n tarkoitus on vastata tähän puutteeseen ja tuottaa tutkimustietoa, jota voidaan käyttää mallitettaessa arktisten ekosysteemien vastetta ilmastonmuutokseen. Monitieteellinen lähestymistapa ja edistyneet tutkimusmenetelmät takaavat sen, että saadut tulokset lisäävät merkittävästi ymmärrystämme ikiroudan sisältämän hiilen kohtalosta. On tärkeää tuntea ilmaston ja arktisten ekosysteemien välisiä palautevaikutuksia, jotta voitaisiin suunnitella parempia strategioita ilmastonmuutoksen hallinnaksi ja siihen sopeutumiseksi.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07