Sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä


Main funder


Funds granted by main funder (€)

98 318,00


Funding program

Others (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 01/06/2018

Project end date: 31/12/2019


Summary

Hankkeessa kehitetään lasten sosiaalisen käyttäytymisen opettamisen ja tukemisen toimintamallia varhaiskasvatukseen. Tätä School Wide Positive Behavior Intervention and Support-mallia tutkittiin ProKoulu-tutkimushankkeessa (2013-2016) ja nyt sitä sovelletaan päiväkotiympäristöön. Hankkeessa koulutetaan kustakin päiväkodista johtaja ja osa kehittämistyöstä vastaavan, päiväkotiin perustettavan Pro-tiimin jäsenistä, sekä annetaan asiantuntijaohjausta paikan päällä osallistuvissa yksiköissä. Toimintakulttuurin kehittäminen etenee vaihettain: Pro-tiimin muodostaminen, yhteisistä käyttäytymisodotuksista sopiminen, toimintaohjeiden tekeminen, käyttäytymisten opettaminen, kannustavan palautejärjestelmän luominen ja sopiminen yhteisistä ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisen tavoista. Toimintamallin soveltuvuus varhaiskasvatukseen ja vaikuttavuus kouluissa on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no):
Contact person (yes/no):


Primary responsible unit


Last updated on 2020-27-01 at 12:15