Sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä


Main funder

Funder's project number: 388/570/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 98 318,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/06/2018

Project end date: 31/12/2019


Summary

Hankkeessa kehitetään lasten sosiaalisen käyttäytymisen opettamisen ja tukemisen toimintamallia varhaiskasvatukseen. Tätä School Wide Positive Behavior Intervention and Support-mallia tutkittiin ProKoulu-tutkimushankkeessa (2013-2016) ja nyt sitä sovelletaan päiväkotiympäristöön. Hankkeessa koulutetaan kustakin päiväkodista johtaja ja osa kehittämistyöstä vastaavan, päiväkotiin perustettavan Pro-tiimin jäsenistä, sekä annetaan asiantuntijaohjausta paikan päällä osallistuvissa yksiköissä. Toimintakulttuurin kehittäminen etenee vaihettain: Pro-tiimin muodostaminen, yhteisistä käyttäytymisodotuksista sopiminen, toimintaohjeiden tekeminen, käyttäytymisten opettaminen, kannustavan palautejärjestelmän luominen ja sopiminen yhteisistä ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisen tavoista. Toimintamallin soveltuvuus varhaiskasvatukseen ja vaikuttavuus kouluissa on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:04