Evolutiivinen kilpajuoksu ja sen merkanis - CRISPR ja antagonistinen vuorovaikutus - isännän ja loisen molekyylievoluution yhteys


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 314939


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 515 568,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Faagit, bakteereita infektoivat virukset, ovat maailman monilukuisin eliöryhmä ja ne vaikuttavat ekosysteemien toimintaan säätelemällä ympäristön bakteeripopulaatioita, Faagien kyky tuhota tauteja aiheuttavia bakteereita mahdollistaa niiden käytön tautien hoidossa antibioottien rinnalla, mutta nopeasti kehittyvä immuniteetti faageja vastaan voi tuottaa ongelmia hoidon onnistumisessa. CRISPR-Cas on bakteereiden adaptiivinen immuniteettijärjestelmä, jonka avulla ne suojautuvat mm. faagi-infektioilta. CRISPR-systeemien toimintaa bakteerisoluissa, ja niiden aiheuttamaa evolutiivista painetta faagipopulaatioissa tunnetaan kuitenkin vielä huonosti. Tässä hankkeessa tutkitaan kuinka bakteerien CRISPR-immuniteetti toimii faagialtistuksen aikana. Mallisysteemissä (kalapatogeeni Flavobacterium columnare) on kaksi CRISPR lokusta joista toinen, hiljattain Cas13b, targetoi RNA:ta. Mutageneesin, amplikoni- ja kokogenomisekvensoinnin avulla selvitetään CRISPR-immuniteetin toimintaa ja kustannuksia, ja kuinka immuniteetin valintapaineet vaikuttavat faagien evoluutioon luonnossa ja laboratorio-olosuhteissa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05