Saturaatioilmiöt suurienergisissa sirontaprosesseissa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 314764


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 234 890,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan suurelle energialle kiihdytettyjen atomiydinten rakennetta, ja tämän rakenteen vaikutusta raskasionitörmäyksiin ja protoni-ydintörmäyksiin. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on ytimen tiheyden kasvua rajoittavien niin sanottujen saturaatioilmiöiden merkitys. Raskasionitörmäysten alkutilan tunteminen on välttämätöntä kokeellisten tulosten tulkinnan kannalta. Tulevaisuudessa rakennettava elektroni-ionikiihdytin mahdollistaa suurelle energioille kiihdytettyjen ydinten rakenteen tutkimisen ennennäkemättömällä tarkkuudella. Tässä projektissa valmistaudutaan tällaisen kiihdyttimen tuottamiin mittauksiin tekemällä teoreettisia ennusteita.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-23-08 klo 23:59