Määrittääkö ravinnon laatu useille stressitekijöille altistuvan eläinplanktonin vasteen?


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 315163


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 263 513,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.01.2023


Tiivistelmä

Eläinplanktonilla on tärkeä rooli vesien ravintoverkoissa. Ne syövät kasviplanktonia ja ovat puolestaan ravintona monille kaloille. Eläimet kohtaavat luonnossa jatkuvasti useita stressitekijöitä, joiden yhteisvaikutuksia ei aina pystytä ennustamaan yksittäisten stressitekijöiden vaikutusten perusteella. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laboratoriokokeiden avulla useiden stressitekijöiden vaikutuksia eläinplanktonin selviytymiseen, kasvuun, lisääntymiseen, rasvakoostumukseen sekä aineenvaihdunnan geneettiseen säätelyyn. Tutkittavat stressitekijät ovat huonolaatuinen ravinto, lämpötila ja altistuminen mikromuoveille. Tutkimuslajeina käytetään makeanveden suodattajavesikirppua (Daphnia magna), sekä merellistä hankajalkaista (Calanus sp.), joilla on tärkeä rooli ravintoverkoissa. Tutkimus lisää merkittävästi ymmärrystämme siitä, miten tavalliset ympäristötekijät, kuten ravinto ja lämpötila, vaikuttavat eläinten kykyyn selviytyä muiden stressitekijöiden vaikutuksista


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-01-09 klo 09:06