Kokemuksellinen rajautuminen: Monitieteisiä tutkimuksia vuorovaikutuksen affektiivisista perustoista (EDM)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 314878


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 280 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Tutkimushankkeemme käsittelee minän ja toisen kokemuksellista rajautumista: sen tasoja, muotoja, reunaehtoja ja rakennetta. Esitämme, että ihmisten välinen kokemuksellinen rajautuminen toteutuu samanaikaisesti useammassa rekisterissä: tiedon ohella rajanmuodostusta ohjaavat ennen kaikkea affektit (mm. aistimukset, tunteet ja mielialat). Tutkimalla minän ja toisen rajautumista eri kokemusrekistereissä korostamme vuorovaikutuksen monitasoista ja dynaamista rakennetta.

Kyseenalaistamme hallitsevan tietopainotteisen tutkimusparadigman osoittamalla, että affektiivinen rajanmuodostus on ensisijainen, alituinen ja perustava ilmiö, kun taas tiedollinen rajautuminen on hetkellinen, suhteellinen ja kokemuksellisesti toissijainen ilmiö. Tutkimalla affektiivista rajautumista ja sen jännitteistä suhdetta tiedolliseen rajautumiseen selvitämme myös, miten ruumiillisuus, halut, toiveet ja kuvitelmat vaikuttavat ihmisten keskinäiseen rajanmääritykseen ja rajankäyntiin.

Monitieteinen hankkeemme tutkii rajojen kokemusta filosofis-teoreettisin, empiirisin ja taiteellisin menetelmin. Sen tuloksena syntyy uudenlainen tutkimusparadigma minän ja toisen välisen suhteen ymmärtämiseksi – paradigma, joka tekee oikeutta vuorovaikutuksen perustana olevalle affektiiviselle kytkeytymiselle.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-23-05 klo 09:26