Experiential Demarcation: Multidisciplinary Inquiries into the Affective Foundations of Interaction (EDM) (EDM)


Main funder

Funder's project number: 314878


Funds granted by main funder (€)

  • 280 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2018

Project end date: 31/08/2022


Summary

Tutkimushankkeemme käsittelee minän ja toisen kokemuksellista rajautumista: sen tasoja, muotoja, reunaehtoja ja rakennetta. Esitämme, että ihmisten välinen kokemuksellinen rajautuminen toteutuu samanaikaisesti useammassa rekisterissä: tiedon ohella rajanmuodostusta ohjaavat ennen kaikkea affektit (mm. aistimukset, tunteet ja mielialat). Tutkimalla minän ja toisen rajautumista eri kokemusrekistereissä korostamme vuorovaikutuksen monitasoista ja dynaamista rakennetta.

Kyseenalaistamme hallitsevan tietopainotteisen tutkimusparadigman osoittamalla, että affektiivinen rajanmuodostus on ensisijainen, alituinen ja perustava ilmiö, kun taas tiedollinen rajautuminen on hetkellinen, suhteellinen ja kokemuksellisesti toissijainen ilmiö. Tutkimalla affektiivista rajautumista ja sen jännitteistä suhdetta tiedolliseen rajautumiseen selvitämme myös, miten ruumiillisuus, halut, toiveet ja kuvitelmat vaikuttavat ihmisten keskinäiseen rajanmääritykseen ja rajankäyntiin.

Monitieteinen hankkeemme tutkii rajojen kokemusta filosofis-teoreettisin, empiirisin ja taiteellisin menetelmin. Sen tuloksena syntyy uudenlainen tutkimusparadigma minän ja toisen välisen suhteen ymmärtämiseksi – paradigma, joka tekee oikeutta vuorovaikutuksen perustana olevalle affektiiviselle kytkeytymiselle.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2022-06-10 at 13:26