Epälineaariset Ongelmat Elastisuudessa ja Geometrisessa Analyysissä (NPEGA)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 315767


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 246 210,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2020


Tiivistelmä

Tätä tutkijatohtorin apurahaa käytetään matemaattisten geometristen minimointiongelmien ja niihin liittyvien kuvausten erityisluokkien tutkimiseen. Tällaiset ongelmat johtavat usein tai ovat läheisesti yhteydessä epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tutkimukseen. Esimerkkejä näistä yhtälöistä ovat divergenssityyppiset elliptiset systeemit ja Beltramin yhtälö, joka karakterisoi kvasiregulaarisia kuvauksia. Tavoitteenamme on vastata useisiin avoimiin kysymyksiin jotka liittyvät tällaisten kuvausten olemassaoloon, säännöllisyyteen ja ominaisuuksiin.

Toteutettavan tutkimuksen luonne on teoreettinen, mutta monet tutkituista kysymyksistä liittyvät suoraan todellisen maailman ilmiöiden mallintamiseen, kuten elastisuuteen, dynaamisiin systeemeihin, faasimuutokseen ja virtausdynamiikkaan. Monet modernin matematiikan mielenkiintoisista ongelmista liittyvät läheisesti näiden käsitteiden tutkimukseen, ja siten hankkeen tavoitteena on olla kilpailukykyinen kansainvälisellä tasolla.

Tämä tutkimus on tarkoitus suorittaa pääsääntöisesti Jyväskylän yliopistolla. Useita lyhyitä ja pidempia tutkimusvierailuja on suunniteltu muille kansainvälisille instituutioille, erityisesti Universidad Autónoma de Madridin ja Syracuse Universityn yhteistyökumppaneille.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-20-12 klo 15:08