PARIS - Paradoksit ja jännitteet työntekijöiden tiedon jakamisessa sosiaalisessa mediassa (PARIS)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 318416


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 415 685,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan tietointensiivistä työtä tekevien työntekijöiden tiedon jakamista eri sosiaalisen median alustojen välityksellä kahdessa organisaatiossa. Tarkastelun kohteena ovat organisaation sisäinen sosiaalinen media ja henkilökohtaisessa käytössä oleva sosiaalinen media, kuten Facebook ja Twitter. Tiedon jakamista tarkastellaan erilaisten sosiaalisten median affordanssien näkökulmasta. Fokuksessa ovat tavat, jolla työntekijät rakentavat identiteettejään ja hallitsevat työn ja muun elämän rajojaan organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa sekä henkilökohtaisissa sosiaalisissa medioissa. Projektin lähtökohtana on, millaisia potentiaalisia paradokseja ja jännitteitä ammatillisen ja henkilökohtaisen sosiaalisen median identiteettien ja työelämän ja muun elämän rajojen neuvottelussa syntyy, miten työntekijät niitä hallitsevat ja mitä seurauksia niistä on yksilöille ja organisaatioille. Projektissa kerätään aineistoa laadullisten haastatteluiden, havainnoinnin ja pitkittäiskyselyiden avulla. Projekti toteutetaan tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä ajalla 1.9.2018-31.8.2022.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2023-06-02 klo 16:00