Kannibalismin merkitys sienitaudin tartuntariskiin sammakoilla


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 318404


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 438 874,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2021


Tiivistelmä

”Olet mitä syöt”. Kannibalismi on yleistä eläimillä. Syödessään lajitoverinsa, kannibaali saa arvokaita ravinteita, jotka voivat nopeuttaa niiden kasvua hyödyttäen kannibaalia kilpailussa muita lajitovereita vastaan. Oleellista on, tunnistaako kannibaali eron sukulaisen ja ei-sukulaien välillä. Syödessään sukulaisensa, kannibaali saa lyhytnäköisen edun ravinteiden suhteen mutta toisaalta vähemmän suvun geenejä siirtyy sukupolvessa eteenpäin. Lisäksi kannibaalit ovat alttiimpia lajitovereidensa mahdollisesti kantamille taudeille Tässä projektissa tutkin kannibalismin hyötyjä ja kustannuksia jälkeläisiään hoitavan eteläamerikkalaisen sammakon toukkien välistä kannibalismia. Tutkin lisääkö kannibalismi, erityisesti sukulaisten syöminen riskiä tartuntatauteihin. Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa sammakoita maailmanlaajuisesti uhkaavan sienitaudin leviämismekanismeista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-10-01 klo 11:05