Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2018


Main funder

Funder's project number: 152/655/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 19 800,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 31/12/2019


Summary

Kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Jyväskylän yliopiston Normaalikouluun Normaalikoulussa vain yksi vakituinen koulunkäynnin ohjaaja. Oppilaillamme (perusopetuksessa 725) on kuitenkin yhdenvertainen oikeus myös avustajapalveluun, jos oppimisen tai koulunkäynnin tuki sitä edellyttää. Yliopiston harjoittelukouluna voisimme antaa myös opettajaopiskelijoille tässä asiassa nykyistä paremman mallin. Koulullamme on opetusharjoittelussa vuosittain n. 750 luokan-, aineen-, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi opiskelevaa nuorta. Ohjaajien tukea käytetään oppilaan omassa opetusryhmässä, joustavia opetusjärjestelyitä rakentaen. Ohjaajan läsnäolo mahdollistaa nykyistä paremmin moninaisten erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden opiskelun omassa ryhmässä. Ohjaajan myötä myös samanaikaisopetus tai pienryhmäopetus voi toteutua kotiryhmän rinnalla. Haluamme tukea oppilaita kokonaisvaltaisesti ja ennalta ehkäistä erilaisia ongelmia. Koulunkäynninohjaajat ovat tässä tärkeässä roolissa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05