Haloniumsupramolekyylikemia: Uudet molekyylikoneet ja nanoreaktorit (HaloChem)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero317259


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 582 340,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2022


Tiivistelmä

Projektissa valmistetaan ja tutkitaan uusia molekyylikoneita ja nanokapseleita jotka perustuvat [N-I+-N] halogeenisidokseen. Valmistetut molekyylikoneet (katenaanit ja rotaksaanit) ja nanokapselit sisältävät erittäin reaktiivisia iodonium-kationeita. Iodonium-kationit toimivat reagensseina orgaanisen kemian reaktioissa, joten yhdistämällä koneenkaltainen toiminta tai kapselin suojattu sisätila saadaan aikaan kokonaan uudenlaisia kemiallisia reaktioita tai olemassa olevia reaktioita voidaan hallita uudella tavalla. Valmistteujen molekyylikoneiden ja molekyylikapselien rakenteita ja niiden mahdollisesti aikaansaamia uusia reaktiota tutkitaan projektissa uusimpien kemian rakenne- ja synteesimenetelmien avulla. Tutkimus avaa supramolekyylikemian tutkimusalaan kokonaan uuden tutkimusalueen, jota voidaan kutsua nimelle haloniumsupramolekyylikemia.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:57