Korkeakoulujen saavutettava ja esteetön digitaalinen toiminta- ja oppimisympäristö (UEFin DigiCampus hankkeen osahanke)


Main funder

Funder's project number: OKM/262/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 143 037,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/03/2018

Project end date: 31/12/2020


Summary

Digitaalisten toiminta- ja oppimisympäristöjen monipuolistuessa on varmistettava kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin, kouluttautumiseen ja työn tekemiseen. Yliopistot ja korkeakoulut yhtenäistävät opintotietojärjestelmiään ja myös keskeiset verkko-oppimisympäristöt ovat samoja useissa oppilaitoksissa. Digitaaliset oppimisympäristöt paitsi luovat uusia, joustavia oppimisen mahdollisuuksia, luovat myös uudenlaisia oppimisen ja osallistumisen esteitä, ellei ympäristöjä suunnitella lähtökohtaisesti käytettäviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi. Tutkimuksen ja opiskelijapalautteen perusteella ne eivät ole kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa. Saavutettavuus on paitsi eettisesti tärkeä ja toivottava tavoite, lähitulevaisuudessa myös lain määräämä velvoite. Vuonna 2016 Euroopan parlamentti hyväksyi julkisten toimijoiden (mm. korkeakoulut ja kirjastot) verkkosivujen ja sovellusten saavutettavuus -direktiivin, joka tulee huomioida kansallisessa lainsäädännössä 23.9.2018 mennessä. Tämä tarkoittaa myös yliopistojen ja korkeakoulujen kohdalla vaatimusta huomattavasti nykyistä paremmasta saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. 
Hankkeen tavoitteena on
1. Tunnistaa korkeakoulujen käyttämät keskeiset yhteiset digitaaliset opintopalvelut, järjestelmät ja oppimisympäristöt sekä arvioida niiden saavutettavuus eri testimenetelmin (mm. esteettömyystestauksen työkalut, monenlaiset opiskelijat, erilaisia avustavan teknologian ratkaisuja käyttävät opiskelijat ja henkilöstö). 
2. Kehittää tunnistettujen ja testattujen järjestelmien ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta parantavia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. 
3. Tunnistaa ja tuottaa DigiCampuksen pedagogiseen tukipalveluun tietoa opiskelua hyödyttävistä käytännöistä, laitteista, sovelluksista ja helppokäyttötoiminnoista korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön. 
4. Osallistua oppimisympäristön laatumittarin kehittämiseen ympäristöjen saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioon ottamiseksi. 
5. Tuottaa (yhteiseen pilvipalveluun) teknisesti ja pedagogisesti esimerkillistä saavutettavuuden koulutustarjontaa korkeakoulujen opetus- ja ohjaus- ja muun henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi (saavutettavuuden ja esteettömyyden mallintaminen). 
Osahanke toteutetaan yhteistyössä useiden toimijoiden kesken. Hankkeessa osallistetaan opiskelijat ja henkilökunta mukaan hankkeen kaikkiin vaiheisiin suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Osahanke on kiinteä osa kokonaishanketta, joten myös hankekonsortion muut yliopistot ja korkeakoulut ovat mukana. Kaikissa hankkeen korkeakouluissa opiskelijoista ja henkilökunnasta luodaan kokemusasiantuntijoiden ja yhteiskehittelijöiden toimijaryhmä, joka varmentaa hankkeen sisällöllisen, teknisen ja toiminnallisen laadun. Toteutus sisältää monen suuntaista asiantuntija-, käyttäjä- ja opiskelijayhteistyötä, teknistä ja pedagogista kehittämistyötä sekä koulutusta ja materiaalien tuottamista. 
 


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 12:40