Kielipedagogiikan kehittämishanke: Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi (IKI)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/87/592/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 469 200,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.08.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2021


Tiivistelmä

Kielikasvatuksen uudistuspyrkimykset ovat poikineet toimivia ruohonjuuritason kokeiluja, mutta hyvät käytänteet menetetään, ellei niitä tunnisteta, jaeta ja kehitetä eteenpäin. Myös hakijayhteisössä on kehitetty innovatiivisia pedagogisia menetelmiä, mutta niiden edelleen kehittäminen yhtenäiseksi, eri koulutusasteet läpäiseväksi pedagogiikaksi ja jalkauttaminen opettajankoulutukseen ja kentän opettajien käytänteiksi on vielä kesken. Koulutusasteet läpäisevää kehittämistyötä tarvitaan nyt, kun kieltenopetus on varhentamisen myötä uuden edessä. Siksi IKI-hankkeessa keskitytään kielikasvatuksen pedagogiseen jatkumoon ja eri tahojen tiiviiseen yhteistyöhön. Hankkeessa eri koulutusasteiden opettajaopiskelijat, kentällä toimivat opettajat ja opettajankouluttajat yhdessä kehittävät kielikasvatuksen pedagogiikkaa jakaen ja luoden innovatiivisia käytänteitä varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään toimintatutkimusta, vertaismentorointia ja digitaalista ympäristöä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueMonitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLeTe


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/3
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40