Yksilöidyt musiikinkuuntelustrategiat nuorten tunne-elämän tukena


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 316912


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 360 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Hanke nostaa musiikin kuuntelun keinoksi edistää nuoruusiän tunne-elämän kehitystä ja tunnesäätelytaitoja. Projekti yhdistää täysin uudella tavalla sekä eri tieteenaloja että metodologisia lähestymistapoja, hyödyntäen monialaisen tiimin poikkeuksellista asiantuntemusta musiikin psykologiasta, nuoruusiän kehityksestä, musiikin tietokonepohjaisesta piirreanalyysista ja tiedonlouhinnasta, mobiilin kokemuksenkeruumenetelmän kehittämisestä, koneoppimisesta, tilastollisesta tutkimuksesta, musiikkiterapiasta, hyvinvoinnista ja interventiotutkimuksesta. Projekti tähtää merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin koskien nuorten musiikilliseen tunnesäätelyyn vaikuttavia yksilö-, konteksti-, ja musiikkitekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia. Projektissa luodaan malli nuorten hyvinvointia ja tunnesäätelyä tukevasta musiikin käytöstä, ja testataan sen toimivuutta mobiiilisovelluksen välityksellä. Tämä luo konkreettisia edellytyksiä hyödyntää musiikkia ja mobiiliteknologiaa osana nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista koulutuksen ja ehkäisevän mielenterveystyön konteksteissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2018-16-08 klo 12:02