Nanoelektroniikan hybridisysteemit lähellä kvanttirajaa (HYNEQ)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 317118


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 532 048,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Tässä projektissa tutkitaan teoreettisesti nanoelektroniikan hybridisysteemeitä erityisesti niiden kvanttirajalla.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/4
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2023-06-02 klo 14:11