Raakun suojelututkimus (-)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 3 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/07/2018

Project end date: 31/12/2019


Summary

Haen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä 12.786,- euron rahoitusta liitteenä olevan tutkimussuunnitelman mukai-seen uhanalaisen raakun suojelututkimuksiin 1.7.2018-30.6.2019 väliselle ajalle, tavoitteena tutkimustiedon tuottaminen raakun pelastamiseksi. Tutkimuskohteina ovat:
Suojelugenetiikka ja e-DNA
• Mitokondriaalisen DNA:n perusteella tehtävä suomalaisten raakkupopulaatioiden geneettisen raken-teen ja etenkin leviämishistorian selvittäminen
• Raakun havaitseminen molekyylibiologisin menetelmin vesinäytteestä tai isäntäkalan kiduskudoksesta
Raakun poikasten kasvattaminen
• Sukupuuton partaalla olevien etelä-suomalaisten raakkupopulaatioiden yksilöiden kuntouttaminen Konneveden tutkimusasemalla
Raakun toukilla ’terästettyjen’ taimenen poikasten istuttaminen jokeen
• Täysin uusi keino lisätä/palauttaa raakkuja jokeen; toteutetaan Kainuussa 2018-2019.
Raakun poikasten ‘lastentarhojen’ kehittäminen
• Liettyneen jokipohjan manipulointi raakun poikasille sopivaksi


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2022-23-08 at 23:59