Raakun suojelututkimus (-)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

3 000,00


Rahoitusohjelma

Säätiö (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Haen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä 12.786,- euron rahoitusta liitteenä olevan tutkimussuunnitelman mukai-seen uhanalaisen raakun suojelututkimuksiin 1.7.2018-30.6.2019 väliselle ajalle, tavoitteena tutkimustiedon tuottaminen raakun pelastamiseksi. Tutkimuskohteina ovat:
Suojelugenetiikka ja e-DNA
• Mitokondriaalisen DNA:n perusteella tehtävä suomalaisten raakkupopulaatioiden geneettisen raken-teen ja etenkin leviämishistorian selvittäminen
• Raakun havaitseminen molekyylibiologisin menetelmin vesinäytteestä tai isäntäkalan kiduskudoksesta
Raakun poikasten kasvattaminen
• Sukupuuton partaalla olevien etelä-suomalaisten raakkupopulaatioiden yksilöiden kuntouttaminen Konneveden tutkimusasemalla
Raakun toukilla ’terästettyjen’ taimenen poikasten istuttaminen jokeen
• Täysin uusi keino lisätä/palauttaa raakkuja jokeen; toteutetaan Kainuussa 2018-2019.
Raakun poikasten ‘lastentarhojen’ kehittäminen
• Liettyneen jokipohjan manipulointi raakun poikasille sopivaksi


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2019-30-01 klo 12:13