Jyväskylän yliopiston Erasmus+ globaalin liikkuvuuden hanke 2018 (JYU E+ KA107 2018)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2018-1-FI01-KA107-047050


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 104 150,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2021


Tiivistelmä

Hankkeessa rahoitetaan koko yliopiston tasolla opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta kahdeksen yhteistyöyliopiston kanssa, jotka sijaitsevat Erasmus+ -ohjelman ulkopuolisissa maissa. Vaihtojen pohjaksi solmitaan alakohtaisia inter-institutional agreement -sopimuksia. Ohjelmasta myönnetään liikkuvuusapurahojen lisäksi myös pientä tukea (350 eur / liikkuvuus) vaihtojen järjestämiseen. Erasmus+ globaalin liikkuvuusrahoituksen hakeminen hyväksi tiedettyjen sopimusyliopistojemme kanssa on JY:n Erasmus Policy Statement - linjausten mukaista ja auttaa yliopistoa ylläpitämään ja rahoittamaan opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta meille tärkeiden Euroopan ulkopuolisten yhteistyöyliopistojen kanssa.

Erasmus+ KA107 -liikkuvuustukea voi hakea vuosittain. Sopimuskausi on kaksivuotinen: 1.6.2018 – 30.9.2020. Koska rahoitusta yleensä saadaan huomattavasti vähemmän kuin mitä on anottu, on todennäköistä, että teemme uuden rahoitushakemuksen jo vuoden 2019 hakukierroksella.

Myönnettävän rahoituksen määrä selviää toukokuussa 2018. Myöntö perustuu Suomessa haettavissa olevaan liikkuvuusrahoitukseen kyseiselle kohdealueelle, siihen, kuinka kilpailtua rahoitus kyseiseen maahan tällä hakukierroksella on ( eli muiden suomalaisten korkeakoulujen jättämien liikkuvuushakemusten määrään ja laatuun) sekä JY:n hakemuksen saamaan laadulliseen arvioon. Rahoittaja on määritellyt yksilöapurahojen suuruudet etukäteen. Sähköinen hakulomake laskee haetun rahoituksen kokonaissumman vasta lomakkeen viimeistelyvaiheessa. Kaikista näistä seikoista johtuen sen ennustaminen, kuinka paljon rahoitusta JY:lle myönnetään tällä globaalin liikkuvuuden hakukierroksella, on todella vaikeaa. Erasmus+ globaalin liikkuvuuden ohjelmassa EI OLE määritelty vaadittua omarahoitusosuutta. JY on kuitenkin varautunut tukemaan omista varoistaan (rehtorin myöntämä kansainvälisen liikkuvuuden määräraha) erityisesti JY:sta kohdeyliopistoihin tapahtuvaa liikkuvuutta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-11-01 klo 15:25