Yleiset kielitutkinnot, digitalisointi (YKI, digitalisointi)


Main funder

Funder's project number: OPH-1540-2018


Funds granted by main funder (€)

  • 150 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 27/06/2018

Project end date: 31/12/2018


Summary

Tässä projektissa edistetään Yleisten kielitutkintojen arvioinnin ja tehtävänlaadinnan digitalisointia.

Yleiset kielitutkinnot on aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa tehtävissä, joita aikuiset voivat kohdata henkilökohtaisissa, julkisissa, koulutukseen ja työhön liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Tutkinnoissa mitataan siis aikuisen toiminnallista kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä – joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus ja kielitaidon katsotaan ilmenevän kykynä ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa.

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:40