Nuorten urheiluakatemiaurheilijoiden kehittyminen ja seuranta


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

120 000,00


Rahoitusohjelma

Säätiö (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 01.08.2020


Tiivistelmä

Junioriurheilijoita rohkaistaan harjoittelemaan mahdollisimman paljon. Keskustelua kuitenkin käydään miten erityisesti kestävyyslajien osalta harjoitukset tulisi organisoida huomioiden kaikki harjoituskomponentit ja koulun tuomat rasitukset. Verrattuna aikuisurheilijoihin junioreista on vähemmän tutkimustietoa. Tutkimusalue on haastava, koska harjoittelun aiheuttamien muutosten ohella tapahtuu myös iän mukana tuomaa kehitystä. Tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on tutkia fyysisiä ja kasvun mukana tuomia kehityksiä ja niiden yhteyksiä suorituskykyyn nuorilla kestävyysurheilijoilla.

Projektiin kuuluu lyhyempi kahden kuukauden seuranta, joka on jo käynnissä, sekä pidempi kahden ja puolen vuoden seuranta juniorihiihtäjillä. 30 Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian urheilijaa iältään 15-19v osallistuu tutkimusprojektiin. Puolet tutkittavista ovat poikia ja puolet tyttöjä. Koulun ja harjoittelun kuormittavuutta tutkitaan sykevälivaihteluanalyysien, kysymyslomakkeiden ja veri- ja sylkinäytteiden avulla. Nukkumisen määrää selvitetään patjan alle laitettavalla sensorilla. Lisäksi toteutetaan erilaisia voima- ja tehotestejä sekä hiihtotekniikkaan ja taloudellisuuteen liittyviä testejä.

Tämä tutkimusprojekti tulee lisäämään ymmärrystä nuorten urheilijoiden kehittymisestä ja kuormittumisesta. Tuloksi pystytään hyödyntämään välttämään ylikuormitustiloja oikeanlaisen harjoitusohjelman suunnittelussa. Oikeanlaiset harjoitusohjeet johtavat tekniikan ja suorituskyvyn parantumiseen ja näin parempaan mahdollisuuteen kansainväliseen menestymiseen. Työ johtaa uusien tutkimusmenetelmien käyttöönottoon, joita voidaan hyödyntää myös junioriurheilun ulkopuolella ja myös muissa urheilulajeissa.

Kaikki testit toteutetaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön toimesta. Tutkimuksiin on pyydetty ja tullaan pyytämään lausunto Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta. Tutkittavia informoidaan kaikista tutkimukseen liittyvistä asioista ja he voivat halutessaan keskeyttää tutkimuksen ilman mitään seuraamuksia. Alaikäisten osalta tutkimukseen suostumuksen allekirjoittavat sekä tutkittava itse että huoltaja. Tutkittavat ovat vakuutettuja tutkimusprojektin ajan.

Lyhyempi kahden kuukauden tutkimusprojekti on alkanut lokakuussa 2017 ja pidempi kahden ja puolen vuoden seuranta aloitetaan alkuvuodesta 2018. Datan analysointi ja tutkimusartikkelien kirjoittaminen aloitetaan tammikuussa 2018 ja sitä jatketaan vuoteen 2020. Neljä originaaliartikkelia tullaan julkaisemaan vuosina 2018 – 2021. Väitöskirjan kirjoittaminen alkaa syksyllä 2020 ja väitöstilaisuus on keväällä 2021.

Väitöskirjan tekijä Christina Mishica aloitti väitöskirjaprojektin syyskuussa 2017 ja tällä hetkellä hänellä on rahoitus ensimmäiseksi vuodeksi. Tällä hankkeella anotaan rahoitusta kolmeksi vuodeksi (40.000€/vuosi), jolla varmistettaisiin väitöskirjan loppuun saattaminen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-26-06 klo 15:08