Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa (OIVA)


Main funder

Funder's project number: OKM/104/592/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 500 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2018

Project end date: 31/08/2021


Summary

Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä. Hanke toteutetaan JYU kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan koordinoimassa monitieteisessä lapsi- ja perhetutkimuksen keskuksessa. Hankkeessa pilotoidaan Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi-. ja alkuopetuksessa toimivien ammattilaisten ja kasvatustieteiden ja psykologian opiskelijoiden, opettajankouluttajien sekä sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja ja -tapoja lasten oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi. Pilotoitava opintokokonaisuus, toimintamalli ja materiaalit muokataan valtakunnalliseen levitykseen soveltuviksi.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-23-08 at 23:59