Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa (OIVA)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

500 000,00


Funding program

Others (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 01/09/2018

Project end date: 31/08/2021


Summary

Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä. Hanke toteutetaan JYU kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan koordinoimassa monitieteisessä lapsi- ja perhetutkimuksen keskuksessa. Hankkeessa pilotoidaan Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi-. ja alkuopetuksessa toimivien ammattilaisten ja kasvatustieteiden ja psykologian opiskelijoiden, opettajankouluttajien sekä sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja ja -tapoja lasten oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi. Pilotoitava opintokokonaisuus, toimintamalli ja materiaalit muokataan valtakunnalliseen levitykseen soveltuviksi.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no):


Primary responsible unit


Last updated on 2019-30-10 at 11:32