Opettajan ohjauksen sopeuttaminen eri luokkatasoille teknologia-avusteisessa luonnontieteen ja matematiikan ongelmanratkaisussa (AdaptGuide)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 318010


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 479 599,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Projektissa tarkastellaan opettajiksi opiskelevien ja tietokoneohjelman antamaa oppimisen ohjausta alakoulun oppilaille, kun he ratkaisevat matematiikan ja luonnontieteiden ongelmia dynaamisia representaatioita manipuloimalla. Tavoitteena on ymmärtää eri ikäisten oppilaiden ohjauksen tarpeita ja sitä kuinka opettajat sopeuttavat ohjauksensa oppilaiden tarpeisiin. Aineisto kerätään luokanopettajiksi opiskelevien integroidulta matematiikan ja luonnontieteen interventiokurssilta. Opiskelijat toteuttavat oppitunteja toisella, neljännellä ja kuudennella luokilla. Näillä tunneilla he ohjaavat oppilaita heidän ratkaistessaan ongelmia, joissa hyödynnetään dynaamisia representaatioita. Toteutettavat tunnit videoidaan. Aineiston analyysissa tarkastellaan sitä, miten opettajan ohjaus on yhteydessä oppilaiden ikään, ongelmanratkaisun vaiheeseen ja tietokoneohjelman antamaan ohjaukseen. Projektissa tuotetaan uutta tutkimuspohjaista tietoa siitä, miten opettaja voi sopeuttaa ohjauksensa oppilaiden ikään. Tämä vaikuttaa tulevaisuuden oppimisympäristöjen suunnitteluun tarjoamalla mahdollisuuden ottaa huomioon tehokkaan oppimisen mahdollistavan tuen määrä ja laatu.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-23-09 klo 09:56