Håll med i svängarna - på svenska! Vauhdissa mukana - ruotsiksi!


Main funder

Funder's project number: 144292


Funds granted by main funder (€)

  • 100 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2018

Project end date: 31/12/2021


Summary

Kielten varhentamiseen ja kielten opintoihin lukiossa on viime vuosina panostettu, mutta yläkoulu on jäänyt väliinputoajan asemaan. Esimerkiksi ruotsin varhentaminen on useassa kunnassa merkinnyt sitä, että yläkoulussa ruotsin opintoihin on tullut vuodenkin tauko. Niitä etuja, joita kielten opetuksen varhentaminen tuo, ei saa hukata yläkouluvaiheessa vaan kieliä pitää tarjota murrosikäisiä motivoivilla tavoilla. Oppilaille mielekkäällä tekemisellä saadaan ylläpidettyä ja kehitettyä motivaatiota ja herätettyä kiinnostusta tutustua ruotsinkieleen ja -kielisiin myös vapaa-ajalla. Jotta kouluissa olisi innostuneita, motivoituneita oppilaita, tarvitaan myös innostuneita, motivoituneita opettajia, joilla on ajantasaista tietoa ja käytännön keinoja oppilaiden motivoimiseksi ja mielekkäiden ruotsin oppimistilanteiden luomiseksi.

Tässä hankkeessa yhdistyvät kolme kohderyhmää: lapset ruotsinoppijoina, ruotsia kouluissa opettavat sekä opettajaopiskelijat. Hankkeessa merkittävässä asemassa ovat myös erilaiset ympäristöt ja tilanteet, joissa opettajat ja opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kohtaamiset mahdollistavat oppilaille autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka kasvattavat heidän motivaatiotaan opiskella ruotsia. Koulun tiloja ja muita ympäristössä olevia paikkoja voidaan tehokkaasti hyödyntää kielenoppimis- ja opettamiskäytänteissä. Tavoitteena on sekä oppilaiden että opettajien omaehtoinen tutustuminen ruotsin kieleen ja kulttuuriin sekä kielitaidon kartuttaminen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05