Sarjakuvakerronnan mediaaliset keinot ja metasarjakuvallisuus Alan Mooren teoksissa


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 28 250,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2019


Tiivistelmä

Väitöskirjassani tutkin sarjakuvan kerrontastrategioita, jotka linkittyvät sarjakuvan mediaalisuuteen eli sarjakuvamuotoisuuteen. Tarkastelen kerrontakeinoja, jotka ovat mahdollisia ainoastaan sarjakuvassa.

Siinä missä esimerkiksi kirjallisuus koostuu sanoista ja lauseista ja elokuva liikkuvasta kuvasta ja äänestä, ovat sarjakuvakerronnan osatekijöitä peräkkäisten ruutujen jatkumot, kuvan ja sanan yhdistelmät sekä useita sarjakuvaruutuja kerralla esittävät sivut. Nämä sarjakuvan mediaaliset ulottuvuudet avaavat mahdollisuuksia lukuisten erityisten kerrontakeinojen käyttämiseen – usein korostaen sarjakuvailmaisuun liittyvää metafiktiivisyyttä, jota kutsun metasarjakuvallisuudeksi. Aineistonani ovat käsikirjoittaja Alan Mooren palkitut ja länsimaisen sarjakuvan kehitykseen keskeisesti vaikuttaneet teokset.

Artikkelimuotoisen väitöskirjani tutkimuskysymys on: Minkälaiset kerrontakeinot ovat mahdollisia ainoastaan sarjakuville ja miten ne toimivat osana sarjakuvakerrontaa Alan Mooren teoksissa?


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Viimeisin päivitys 2020-08-10 klo 11:06