Augmented Reality Technologies in Education and Musical interaction (ARTEM)


Main funder

Funder's project number: 3012/31/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 30 800,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/10/2018

Project end date: 31/03/2019


Summary

Lisätyn todellisuuden teknologia (AR) on voimakkaasti kehittyvä digitaalisen vuorovaikutuksen alue, jonka odotetaan ratkaisevan, miten tietotekniikan virtuaalista maailmaa ja todellista maailmaa voidaan yhdistää toisiinsa. AR:n läpilyönti tulevaisuudessa on verrattavissa sähkövalon yleistymisen aiheuttamaan muutokseen yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Sähkövalon tapaisesti AR tulee luomaan uusia näkymiä ympäristöön ja konkreettisesti mahdollistamaan erilaisten toimintojen suorittamisen olosuhteissa, joissa se ei aiemmin ole ollut mahdollista. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää AR-ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysin uudentyyppisen liiketoiminnan opetus- ja koulutusalalla. Fokus on nykyisin saatavilla olevissa AR-teknologioissa (silmikot, kuvan päälle projisointi, mobiililaitteet), joita sovelletaan mainittujen uudenlaisten näkymien luomiseen opetus- ja koulutussovelluksissa.

Suurimmat laitevalmistajat ovat viime aikoina tehneet merkittäviä uudistuksia AR-toiminnallisuuksiin (mm. Microsoft HoloLens, Apple ARKit, Google ARCore). Huolimatta voimakkaasta panostuksesta AR-teknologian kehittämiseen, toimivat käytänteet ja konseptit ovat suurimmalta osalta vielä luomatta. Suurin osa tämän hetkisestä AR-sisällöstä on tällä hetkellä sidottu erillisiin laitteisiin ja niiden näyttöihin, joka johtaa käyttäjän huomion jakautumiseen käsillä olevan toiminnan ja laitteen välillä. AR:n tavoitteena tulee olla, että avustava teknologia sulautuu luontevana osana itse toimintaan, eikä tule toiminnan ja käyttäjän väliin.

Tekemämme yritysselvityksen mukaan yrityksillä on voimakas kiinnostus virtuaalitodellisuuden (VR) ja laajennetun todellisuuden (AR) teknologioita ja sisältöjä kohtaan, mutta niiden potentiaalia ei ole vielä täysin hahmotettu. AR mielletään olevan sidoksissa VR:ään, usein osana immersiivisten teknologioiden jatkumoa (esim. pelilliset sovellukset), vaikka sen hyödyntämispotentiaali on etenkin läsnäolon laajentamisessa todellisessa maailmassa virtuaaliseen maailmaan uppoutumisen sijasta. AR-liiketoiminnan kehittämiseksi on tärkeää kehittää tutkimus- ja yrityslähtöinen visio, joka ohjaa paremmin havaitsemaan AR:n soveltamisen konsepteja ja suunnitteluperiaatteita.

Opetusteknologia on suuri tulevaisuuden kasvuala, jossa suomalaisella kehitystyöllä on vahvaa liiketoiminnallista potentiaalia. Suomalainen opetusjärjestelmä on ollut menestys kaikilla mittareilla. Onkin loogista, että olemme suunnannäyttäjiä myös digitalisoitumisen murroksessa kehittämässä uusia oppimisen ja opetuksen teknologioita. Olemme valinneet musiikin opetusteknologian fokusalueeksi tässä hankkeessa etenkin sen vuoksi, että se tarjoaa konkreettisen kentän AR:n soveltamiselle yllä kuvatulla tavalla. Suomi on kansainvälisesti musiikin oppimispelien ja opetusteknologian kärkimaita. Eritoten musiikinopetuksen alueella ruumiillistuu erityisen hyvin haaste siitä, miten välittömällä tavalla virtuaalinen saadaan yhdistymään suoraan itse toimintaan, esimerkiksi erilaisten fyysisten instrumenttien operoimisen kädentaitoihin ja tilanteiden fyysisiin ja sosiaalisiin “koreografioihin”. Musiikinoppimisen kontekstin etuihin kuuluu myös se, että siinä painopiste on myös vahvasti omaehtoisen luovuuden mahdollistamisessa. Toisin sanoen, teknologian luomat uudet näkymät ja toiminnan mahdollisuudet eivät pelkästään liity toiminnan mekaaniseen ohjaamiseen.

Hankkeessa haemme ratkaisua yhdessä pienten ja suurten opetusteknologia-alan yritysten kanssa. Verkostossa on mukana niin tutkimusorganisaatioita kuin pieniä ja suuria yrityksiä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Other responsible units


Last updated on 2022-06-07 at 12:40