Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa


Main funder

Funder's project number: VN/7788/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 33 749,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/06/2021

Project end date: 31/05/2022


Summary

Päätavoitteena on toteuttaa selvitys lähisuhdeväkivallan terveys-, sosiaali- ja oikeudellisten palveluiden
kustannuksista pohjautuen lähisuhdeväkivaltaa koskevaan väestökyselyyn sekä asiakasrekistereihin. Tutkimuksessa vertaillaan lähisuhdeväkivaltaa kokeville ja vertailuryhmän kustannuksia toisiinsa. Tarkastelu kohdistuu sekä naisten että miesten kokeman lähisuhdeväkivallan aiheuttamiin kustannuksiin. Lasten kokeman ja lapsuudessa koetun lähisuhdeväkivallan kustannusten tarkastelua tehdään siltä osin kuin aineistot antavat siihen mahdollisuuden.

Tutkimushanke koostuu kahdesta osatutkimuksesta, joissa kerätyt tiedot täydentävät toisiaan ja vastaavat
osittain eri tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkitaan lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia
terveydenhuollon kustannuksia pitkittäisastetelmalla. Toisessa osatutkimuksessa tutkitaan Suomessa asuvien henkilöiden lähisuhdeväkivaltakokemuksia Eurostatin koordinoimassa Gender Based Violence (GBV) -tiedonkeruun pohjalta ja sen puitteissa GBV-aineiston perusteella kartoitetaan myös lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia kustannuksia sosiaali-, terveys- ja oikeudellisissa palveluissa.

Tutkimushanke pyrkii vastaamaan väkivallan kustannuksia arvioivien erilaisten menetelmien haasteisiin
kahden erilaisen tiedonkeruun avulla, jotka on suunniteltu täydentämään toisiaan mahdollisimman kattavalla
tavalla.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-16-06 at 12:41