Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: VN/7788/2021


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 33 749,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2022


Tiivistelmä

Päätavoitteena on toteuttaa selvitys lähisuhdeväkivallan terveys-, sosiaali- ja oikeudellisten palveluiden
kustannuksista pohjautuen lähisuhdeväkivaltaa koskevaan väestökyselyyn sekä asiakasrekistereihin. Tutkimuksessa vertaillaan lähisuhdeväkivaltaa kokeville ja vertailuryhmän kustannuksia toisiinsa. Tarkastelu kohdistuu sekä naisten että miesten kokeman lähisuhdeväkivallan aiheuttamiin kustannuksiin. Lasten kokeman ja lapsuudessa koetun lähisuhdeväkivallan kustannusten tarkastelua tehdään siltä osin kuin aineistot antavat siihen mahdollisuuden.

Tutkimushanke koostuu kahdesta osatutkimuksesta, joissa kerätyt tiedot täydentävät toisiaan ja vastaavat
osittain eri tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkitaan lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia
terveydenhuollon kustannuksia pitkittäisastetelmalla. Toisessa osatutkimuksessa tutkitaan Suomessa asuvien henkilöiden lähisuhdeväkivaltakokemuksia Eurostatin koordinoimassa Gender Based Violence (GBV) -tiedonkeruun pohjalta ja sen puitteissa GBV-aineiston perusteella kartoitetaan myös lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia kustannuksia sosiaali-, terveys- ja oikeudellisissa palveluissa.

Tutkimushanke pyrkii vastaamaan väkivallan kustannuksia arvioivien erilaisten menetelmien haasteisiin
kahden erilaisen tiedonkeruun avulla, jotka on suunniteltu täydentämään toisiaan mahdollisimman kattavalla
tavalla.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-16-06 klo 12:41