LIITU-tutkimuksen vuoden 2022 aineiston keruu ja sen valmistelu


Main funder

Funder's project number: OKM/717/625/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 85 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/06/2021

Project end date: 31/05/2022


Summary

LIITU-tutkimuksen vuoden 2022 aineiston keruu ja sen valmistelu, kuten sähköisen kyselylomakkeen valmistelu ja testaaminen, otanta ja kouluyhteydet, tutkimusluvat (kaupungit ja koulut) ja eettisen toimikunnan lausunto (jos tarpeen päivittää) sekä objektiivisen mittaamisen suunnittelu (yhdessä UKK-instituutin kanssa). Vuoden 2022 LIITU-aineisto kerätään helmi-toukokuun 2022 aikana. Aineisto esikäsitellään (putsataan) kesän aikana ja analysoidaan ja raportoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-11-06 at 02:32