Medborgarforskning om samlokaliserade skolor i Finland, i Italien och i sverigefinska skolor i Sverige


Main funder

Funder's project number: 168488


Funds granted by main funder (€)

  • 112 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2021

Project end date: 31/08/2024


Summary

Projektets huvudsyfte är att underlätta, utveckla och främja flerspråkighet i utbildning med
metoden medborgarforskning, på engelska citizen science. I projektet undersöker vi potentialen
för inlärningsmiljöer i samlokaliserade skolor för att förbättra flerspråkig interaktion. Genom
medborgarforskningsprojekt studerar vi tillsammans med lärare, lärarutbildningsstudenter och
elever från klass 5 till 9 hur samlokaliserade skolor förbättrar funktionell flerspråkig interaktion.
Vi analyserar hur flerspråkiga inlärningsmiljöer stöder utbildning som är inkluderande och hur de
stöder ökande kulturell och språklig mångfald. Vi studerar också likheter och skillnader mellan
samlokaliserade skolor i Finland, Italien och tvåspråkiga skolor i Sverige. Den nya och innovativa
inkluderande approachen medborgarvetenskap kommer också att öka erkännandet och värdet av
forskningsbaserad kunskap inom flerspråkig utbildning och språkinriktad utbildningspolitiken i
allmänhet.
Projektet inleder arbetet i i Finland, för att sedan utvidga projektet med italienska skolor och
sverigefinska skolor. I Italien får projektet hjälp av Eurac Research för att genomföra
forskningen. Konsortiet har nio konkreta forskningsmiljöer, fyra i Finland, tre i Italien och två i
Sverige. I Finland är platserna: Sibbo, Pargas (2) och Pedersöre. I Italien Bolzano Bozen,
Laives/Leifers och Dobbiaco/Toblach. I Sverige preliminärt Sverigefinska skolan i Stockholm och
Sverigefinska skolan i Botkyrka.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-11-06 at 11:08