KEXRI -investointihanke


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroA77032


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 4 900,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.05.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä30.04.2023


Tiivistelmä

Investointihanke liittyy päähankkeeseen KEXRI - Keskisuomalainen XR- osaamisen innovaatioekosysteemi.
KEXRI - Keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi -hankkeessa rakennetaan Keski-Suomeen XR- teknologioiden osaamiskeskittymä, XR-ekosysteemi, joka yhdistää paikalliset elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehityksen, sekä koulutusalan toimijat. Ekosysteemi luo yhtäältä uudenlaisia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä osaamisinnovaatioita.
XR-osaamisen innovaatioekosysteemi rakentuu hankkeen aikana toimijoiden yhteistyöllä, ja sillä on sekä virtuaalinen että reaalimaailman ulottuvuus. Hankkeen tulokset ovat seuraavat:
Monialainen XR-osaajaverkosto jakaa tietoa, rakentaa yhteistä asiantuntemusta ja innovaatioita, vahvistaa elinkeinoelämän ja koulutuksen rajapintoja ja mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja kohtaamisia.
Virtuaalitodellisuuteen rakentuva innovaatioalusta toimii asiantuntijuuden keskittymänä ja elinkeinoelämän, kehitystoiminnan ja koulutuksen toimintaympäristönä.
Kehitetään tukipalveluiden (koulutus ja tutkimuspalvelut, työllisyys- ja yrittäjyyspalvelut, XR-hubit) osaamista ja tietoisuutta XR-ympäristöissä tapahtuvien toimintojen tukemisesta.
Tieto ja ymmärrys XR-osaamisesta ja XR:n soveltamismahdollisuuksista eri aloilla ja konteksteissa paikallisesti ja kansainvälisesti. Tiedon pohjalta voi syntyä visio, joka ohjaa XR-teknologioiden kehittämistä ja käyttöä tulevaisuudessa.
Syntyy uusia käytänteitä, malleja ja osaamista paikallisten XR-asiantuntijoiden suorituskyvyn kehittämiseksi (XR- todellisuuden palvelumuotoilu ja fasilitointi, koulutuskonseptit ja osaamisen kehittämisen mallit, XR-tapahtumat, XR- opas organisaatioille).
Lyhyellä aikavälillä hanke vahvistaa yhteistyötä elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin välillä. Sen tuloksilla on mahdollisuus parantaa alueellisten toimijoiden suorituskykyä, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Maakuntaan syntyy uusi osaamissektori, joka luo työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Virtuaalinen toimintaympäristö mahdollistaa asiakaskunnan kasvun globaaliksi. Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimijoiden väliset kumppanuudet kehittävät osaamista ja suorituskykyä ja siten tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tulevaisuudessa osaamiskeskittymästä voi tulla kansainvälisesti merkittävä, uraauurtava innovaatioekosysteemi. Se edistää kestävän kehityksen mukaista uusien innovaatioiden syntymistä ja edesauttaa koulutustarpeiden tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa. Toiminta paikkariippumattomissa XR-ympäristössä vähentää matkustamisen ympäristövaikutuksia, toimintojen paikkasidonnaisuutta ja alueiden polarisaatiokehitystä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueMonitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLeTe


Viimeisin päivitys 2024-23-01 klo 14:31