Evolutiivisen näkökulman tuominen yhteisöekologiaan käyttäen mallisysteeminä kasvien
ja sienten symbioottisia verkostoja
(Evo-Com)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 346492


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 300 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2024


Tiivistelmä

Kasvit ja sienet tarvitsevat toisiaan selviytyäkseen. Samaa lajia edustavat kasvit voivat muodostaa kumppanuuden monien eri sienilajien kanssa, riippuen siitä missä paikassa ne kasvavat. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää millä perusteella sienet valitsevat kumppaninsa. Onko niin että kasvit valikoivat juuri ne sienikumppanit jotka auttavat niitä selviämään parhaiten juuri siellä missä ne kasvavat? Jos, niin johtuuko tämä kasvien ja sienten yhteisestä evoluutiohistoriasta? Vai onko niin että kasvit valitsevat kumppaneikseen yksinkertaisesti juuri ne sienet jotka sattuvat olemaan kasvupaikalla? Tämä hanke vastaa näihin kysymyksiin käyttämällä sekä maastosta kerättäviin havaintoaineistoihin että kenttäkokeisiin perustuvia menetelmiä. Tulokset auttavat ymmärtämään miten kasvit selviävät hyvin erilaisissa ympäristöissä, kuten kohdelaji nurmitatar sekä laaksojen suojaisissa että tuntureiden karuissa olosuhteissa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Vapaat asiasanat

Bistorta vivipara, nurmitatar, yhteisöekologia, evoluutioekologia, symbioottiset verkostot, korkeusgradientti, paikallinen sopeutuminen, plastisisuus, "common garden" koe, kelpoisuus, luonnonvalinta, DNA-pohjainen lajintunnistus


Viimeisin päivitys 2021-18-06 klo 15:03