iADDVA - Adding Value by Creative Industry Platform kehittämishanke (iADDVA kehittämishanke)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: A77069


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 148 886,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 03.05.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 02.05.2023


Tiivistelmä

iADDVA-hankkeen tarkoituksena on käynnistää ADDVA tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristön kehittäminen, joka auttaa Keski- Suomen valmistavaan teollisuuteen (esim. metsä-, koneenrakennus- ja metalliteollisuus) keskittyviä yrityksiä siirtymisessä kohti Industry 5.0 – paradigmaa ja avustaa siihen liittyvässä digitaalisessa muutoksessa. Olennaista tämän päivän teollisessa toiminnassa on mahdollisimman tehokas lisäarvon luominen olemassa oleviin tuotteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Hankkeessa keskitytään konkreettiseen testaus- ja mittaustoimintaan, jonka avulla lisäarvon kasvattaminen muuttuu systemaattiseksi prosessiksi. Hankkeen tuloksena Keski-Suomen valmistavan teollisuuden yritykset kykenevät paremmin vastaamaan ympäristöstä johtuviin muutoksiin (uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät) lisäämällä osaamista uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen.

Hankekokonaisuus käsittää sekä kehittämis- että investointihankkeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Tämä hanke tukee osaltaan Jyväskylän kaupungin ja TEMin välisen ekosysteemisopimukseen liittyvän uudistuvan teollisuuden ADDVA TKI-ympäristön kehittymistä osaksi innovaatioympäristöä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-23-05 klo 07:59