SmarTrack - new service innovations for skiing (Älylatu)


Main funder

Funder's project number: A77274


Funds granted by main funder (€)

  • 158 521,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2021

Project end date: 31/07/2023


Summary

Vuokatissa on toteutettu jo vuosien ajan liikuntateknologian kehittämistä ja soveltavaa tutkimusta tukemaan hiihdon huippukeskittymän ja liikuntamatkailun brändiä erityisesti Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön, Vuokatti Sportin, Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan, CEMIS-kumppaneiden, Sotkamon kunnan ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian yhteisvoimin. Mittausteknologiaa on kehitetty palvelemaan etenkin pohjoismaisia hiihtolajeja. Kehityksen polulla on mm. määritetty hiihdon kannalta oleelliset muuttujat ja tätä tukemaan kehitetty langattomia mittauksia datan vaivattomaan keräämiseen. Jyväskylän yliopiston hiihtolaboratorio on toiminut kehitysympäristönä useille eri teknologia- ja menetelmäkokeiluille. Digitaaliset palvelut yleistyvät jatkuvalla syötöllä urheilun parissa ja ihmiset ovat yhä valmiimpia käyttämään näitä, mutta talvilajit ja näiden olosuhteet tuovat tähän oman haasteensa teknologian hyödyntämisen näkökulmasta. Hankkeella halutaan vastata tähän haasteeseen tuomalla lupaavaksi osoittautuneet teknologiat ja menetelmät myös laboratorioympäristön ulkopuolelle osaksi uusia ja ympärivuotisia hiihdon palveluinnovaatioita. Hanke tavoittelee parantamaan Vuokatin alueen kiinnostavuutta liikuntamatkailun näkökulmasta tutkimalla uusia harjoittelu- ja palveluinnovaatioita. Hankkeen tavoitteena on lisätä kenttäkäyttökelpoisuutta niiden mittausmenetelmien osalta, joiden parissa kehitystyö on riittävän pitkällä vietäväksi laajemmin alueellisen liikuntamatkailun hyödynnettäväksi eri kokonaisuuksina. Hankkeeseen on valittu neljä osa-aluetta älylatuteeman sopien; tekolatuinnovaatio, arvokisojen virtuaaliympäristöjen yhä nopeampi toteuttaminen sekä hahmontunnistuksen hyödyntäminen automaattisen liikeanalyysin kehittämiseksi. Näitä tavoitteita ja tutkimusosuuksia tukemaan hanke sisältää myös uusien hiihdon välineisiin integroitujen voimasensoriprototyyppien validoinnin. Tekoladun osalta tehdään tutkimusta eri olosuhteissa ja näiden vaikutuksesta hiihdon tekniikkaan. Vertailumittaukset tehdään talvella luonnonlomella. Virtuaaliympäristöjen osalta selvitetään pienin tarvittava datamäärä ympäristön toteuttamiseen sekä kehitetään visualisointityökalu ympäristöjen luomiseksi. Hahmontunnistusmenetelmää viimeistellään sekä selvitetään itseopetetun asentomallinnuksen vienti kenttäkäyttöön. Sensori-integraatioiden (sauva-anturi ja rullasuksianturointi) validoinnilla varmistetaan mittausluotettavuus ja käytettävyys osana laboratorio- ja kenttämittauksia. Kokonaisuudesta syntyy lisäksi 1-2 liikuntateknologian gradutyötä, 1-2 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia (tekolatututkimus ja sensoreiden validointitutkimus) sekä kongressiesityksiä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-09-06 at 08:13