Digivisio 2030 (Digivisio)


Main funder

Funder's project numberOKM/37/523/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 290 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/06/2021

Project end date31/12/2024


Summary

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes

Contact person (yes/no)Yes

Contact person (yes/no)Yes

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Other responsible units


Web page

https://digivisio2030.fi/


Follow-up groups

Profiling areaMultiliteracies for social participation and in learning across the life span (University of Jyväskylä JYU) MultiLEAP; 2021-2026. Formerly RECLASSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2024-30-05 at 14:18