Erasmus KA131-liikkuvuushanke: opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus (KA131 21-23)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 252 065,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2023


Tiivistelmä

Hankkeessa rahoitetaan koko yliopiston opiskelijaliikkuvuutta (SMS), harjoittelijaliikku-vuutta (SMP), opetusvierailuja (STA), henkilökuntavierailuja (STT), monimuotoisia intensiivikursseja (BIP) sekä monimuotoista lyhytliikkuvuutta Erasmus-ohjelmamaiden yliopistojen ja – uutena elementtinä myös - kumppanimaiden yhteistyöyliopistojen kanssa alakohtaisiin Erasmus-vaihtosopimuksiin perustuen. Ohjelmasta myönnetään liikkuvuus-apurahojen lisäksi myös tukea (lukuvuonna 2021-22 €400 / liikkuja) vaihtojen järjestämi-seen. Erasmus -liikkuvuusrahoitus on yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden näkökul-masta ratkaisevan tärkeä, koska sillä on viime vuosina rahoitettu n. 60 % JY:n opiskelija-vaihdosta ja noin puolet ulkomaille suuntautuvista opetusvierailuista.

Erasmus KA131 -liikkuvuustukea haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Sopimuskausi tulee olemaan 26 kuukautta alkaen 1.9.2021. Lukuvuonna 2021-22 yliopistolla tulee olemaan päällekkäin sekä vanhan Erasmus+ -ohjelmakauden KA103 -liikkuvuusrahaa että uuden ohjelmakauden Erasmus KA131 –liikkuvuusrahaa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-21-09 klo 10:50