Suomen donitsitaloushanke


Main funder

Funder's project number: 416911 / 442901


Funds granted by main funder (€)

  • 29 980,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/06/2021

Project end date: 30/11/2022


Summary

Donitsitalous (eng. doughnut economics) on ajattelumalli, jonka mukaan talouden tulisi
mahdollistaa ihmisten hyvinvointi ympäristön kantokyvyn rajoissa. Donitsin sisäkehä kuvaa YK:n kestävän kehityksen sosiaalisen kestävyyden minimitavoitteita tai sosiaalista perustaa ja ulkokehä maapallon asettamia ekologista kattoa tai planetaarisia rajoja. Donitsimalli
antaa työkaluja maailmanlaajuisten ekologisten ja sosiaalisten ongelmien lieventämiseksi
talouden suunnittelussa. Donitsitalous-mallia on kokeiltu useissa pilottikaupungeissa,
esimerkiksi Amsterdamissa, Philadelphiassa ja Portlandissa.
Mallia on käytetty koronaviruksen aiheuttaman taloussokin jälkeisen ekologisen
jälleenrakennuksen ja talouden elvytystyön välineenä. Kokeilujen pohjalta on julkaistu donitsitalouden soveltamisohje paikallistalouksille (Creating City Portraits 2020).
Donitsitalous voi toimia esimerkiksi kuntatalouden elvyttämisen tai uusien hankkeiden suunnittelun työkaluna, joka auttaa kiinnittämään huomiota päätösten ekologisiin ja
sosiaalisiin vaikutuksiin paikallisesti ja globaalisti.
Myös Suomessa on ollut kasvavaa kiinnostusta donitsitaloutta kohtaan. Donitsitaloutta on pilotoitu Pirkanmaan liitossa, joten kokemuksia mallin soveltamisesta Suomessa on jo
olemassa. Tänä keväänä 2021 mm. Kuntaliitto ja donitsitalouden työryhmä (Suomen
DEAL) ovat järjestäneet yhdessä kuntien ja lukuisten muiden sidosryhmien kanssa julkisia keskustelutilaisuuksia donitsitaloudesta. Donitsitalouden työryhmä on osa donitsitalouden kehittäjä Kate Raworthin alullepanemaa kansainvälistä donitsitalouden edistämisverkostoa (Doughnut Economics Action Lab, DEAL).


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-18-08 at 13:00