Konferenssimatka Pittsburghiin


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 2 400,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 25.08.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 04.09.2019


Tiivistelmä

Haen tällä hakemuksella matka-apurahaa LESLLA-symposiumiin, joka järjestetään elokuun lopussa Pittsburghissa. LESLLA (Literacy Education and Second Language Learning for Adults) on vuon-na 2005 toimintansa aloittanut aktiivinen tutkijoiden ja kouluttajien kansainvälinen verkosto, joka keskittyy niiden maahanmuuttajien toisen kielen oppimiseen, joilla ei ole uuden kielen opinnot aloit-taessaan lainkaan tai juuri lainkaan aiempaa koulutustaustaa eikä kirjallisia taitoja millään kielellä, tai joiden kirjalliset taidot ovat puutteelliset länsimaisen yhteiskunnan näkökulmasta. LESLLA-symposium on ainoa kansainvälinen tieteellinen konferenssi, joka keskittyy ainoastaan tähän tee-maan, ja se oli esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttaja-aikuisten suomen kielen oppimista tarkastelleelle väitöstutkimukselleni (Tammelin-Laine 2014) korvaamaton tuki. Olen edelleen kiinnostunut vähän koulutettujen maahanmuuttaja-aikuisten suomen kielen oppimisesta ja opetuksesta, ja nykyisessä työssäni selvitän esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan käyttöä maahanmuuttajille suunnatussa aikuisten perusopetuksessa (AIPE) verrattuna oppivelvollisuusikäisten maahan-muuttajataustaisten perusopetukseen.

Olen ollut aktiivinen toimija LESLLAssa vuodesta 2010. Vuoden 2012 symposiumin järjestäjäksi valittiin Jyväskylän yliopiston Kielikampus, ja minä sain toimia tapahtuman tieteellisenä sihteerinä. Vuonna 2018 äänestettiin LESLLAlle ensimmäinen hallitus ja aloitettiin verkoston virallinen järjestäytyminen. Minut valittiin hallituksen apulaissihteeriksi (https://www.leslla.org/executive-committee), ja olen hallituksen ainoa jäsen, jonka kotimaassa englanti ei ole virallinen kieli; muut jäsenet edustavat Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa. Symposiumiin osallistuminen on tärkeää tutkijan-uralleni niin verkostoitumisen, uusien asioiden oppimisen, julkaisumahdollisuuksien kuin hallituksen ja jäsenten kokoukseen osallistumisenkin takia.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-27-07 klo 02:33