Konferenssimatka


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 3 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 08.08.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 16.08.2017


Tiivistelmä

FT Taina Tammelin-Laine hakee Oskar Öflunds Stiftelseltä 3700 euron avustusta kahteen syksyllä 2017 olevaan konferenssimatkaan. Konferensseista ensimmäinen (LESLLA-symposium) suuntautuu Yhdysvaltoihin ja toinen (EuroSLA 27) Eurooppaan. Konferensseihin osallistuminen edistää hakijan tutkijanuraa esimerkiksi siten, että se tarjoaa mahdollisuuden pitää esitelmä alkuvaiheessa olevasta post doc -tutkimuksesta ja verkostoitua kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi hakija pääsee konferensseissa kartuttamaan asiantunti-juuttaan plenaariesitelmiä ja muita esitelmiä kuuntelemalla. Konferenssiesitelmien pohjalta on tarkoitus myös kirjoittaa artikkeli julkaistavaksi konferenssijulkaisussa tai muussa tieteellisessä julkaisussa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-27-07 klo 02:33