Metalliorgaanisten koordinaatiopolymeerien syntetisointi, rakennetutkimus ja käyttö adsorptiivisina materiaaleina


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 8 500,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.01.2020


Tiivistelmä

Koordinaatiopolymeereiksi luokiteltavat metalliorgaaniset verkkorakenteet (metal-organic frameworks, MOF) ovat joukko kiteisiä materiaaleja ja ne sisältävät tyypillisesti rakenteen läpi kulkevia huokosia. Rakenteen muodostuessa huokoset ovat täynnä liuotinta, mutta jos liuotin pystytään poistamaan rakenteesta sen luhistumatta, voidaan tuottaa monipuolisia aktiivisia materiaaleja, joiden on osoitettu sitovan huokosiinsa mm. hiilidioksidia, orgaanisia pienmolekyylejä tai metalli-ioneja. Metallin valinnalla voidaan vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin ja esimerkiksi lantanoideista koostuvilla MOF:eilla voi olla mm. luminoivia, magneettisia ja katalyyttisiä ominaisuuksia. Kiteisten polymeerien rakenne voidaan määrittää yksittäisen atomin tarkkuudella yksikideröntgenkristallografialla.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-09 klo 14:10